.

Digital Transformation?

Vi hører om det hele tiden, “Digital Transformation”. Om virksomheder, organisationer og det offentlige, som ofte kæmper med at komme i mål med den digitale transformation.

Den første bølge ramte for mange år siden med optimering og effektivisering af arbejdsprocesser. Siden har IT opnået en modenhed, og de næste bølger er fulgt med f.eks. udbygget integration og automatisering.

Den nuværende bølge virker besynderligt nok ekstra svær at knække for organisationerne. Værdi udveksles sjældent i forholdet 1:1 efter store investeringer – og nogle gange kommer man slet ikke i mål. Investeringslysten er ofte til stede, men har man taget højde for “teknisk gæld”? Det kan være gamle systemer, som måske ikke lader sig integrere med nye systemer eller som er uhyre kostbare mht. integration.

Og når den nye hard- og software er leveret og installeret, så opleves der ofte frustration blandt brugerne. Utilstrækkelig uddannelse er ikke unormalt. Og hvad der ofte er endnu værre; lavt engagement fra ledelsen. Det kan være dybt demotiverende for den almindelige medarbejder, at der ikke er ledelsesmæssig forståelse for, at omstilling tager tid.

Good news! Det behøver slet ikke være sådan. Godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt.

Hvad bidrager jeg med?
Med mig kan du få en bisidder i den vigtige projektstart. Jeg tænker på dine vegne i en helhedsløsning, hvor ledelse, medarbejdere, kultur, hverdagen og valg af rette leverandør går op i en højere enhed.

Digital Transformation er en lang og udfordrende rejse. Som din digitale rejseguide kan jeg hjælpe dig i mål.

ACTION
Book et uforpligtende møde og få inspiration til rejsen:
Ring på 20 29 88 86
Send e-mail til ehe@sedna.dk

Kompetencer

Din advokat i processen
Jeg sætter mine mangeårige erfaringer i spil på din banehalvdel. En digital rejse er ikke en proces, som sker fra den ene dag til den anden. Det er ofte en lang og slidsom proces med mange faldgruber.

For at øge sandsynligheden for succes, er det særdeles vigtigt med strategiarbejde forud for selve implementeringen. De centrale værktøjer er en enkel digital strategiplan og en konkret og brugbar implementeringsplan. Uden disse planer er der en stor risiko for, at organisationen aldrig når i mål med sin digitale rejse.

Nogle mener, at det er ikke er raketvidenskab. Ikke desto mindre er det vigtigt at vide, hvad IT-systemerne skal understøtte nu og på lang sigt – inden du vælger nye værktøjer. Og det står ikke mejslet i beton, at alt skal styres via IT og heller ikke, at alt skal ske lige nu.

Jeg har været privilegeret at arbejde med de fleste forretningsprocesser gennem min karriere. Og den viden og kompetencer, kan du få glæde af i dit projekt. Erfaringerne kommer fra private og offentlige virksomheder. Fra små, mellemstore og store virksomheder. Altid med jord under neglene og relativt dybt nede i maskinrummet.

Som uvildig rådgiver kan jeg hjælpe jeres virksomhed med udarbejdelse af den samlede plan, få identificeret hele rejsen og ikke mindst jeres primære fokus på den korte bane. Dermed skabes der et overblik over værdiskabelsen i den kommende rejse – inden vi går igang.

Godt begyndt er halvt fuldendt.

ACTION
Book et uforpligtende møde og få belyst jeres muligheder:
Ring på 20 29 88 86
Send e-mail til ehe@sedna.dk

Faldgruber

Jeg hjælper dig med en konkret og brugbar implementeringsplan. Her nedbryder vi de store målsætninger i mange mindre implementeringsopgaver. Med min erfaring kan du undgå ærgelige faldgruber, som fordyrer eller forsinker dit projekt.

Men “first things first“. I prioriteret rækkefølge finder du her de fire vigtigste punkter, som skaber det solide afsæt for ethvert projekt:

 1. Ledelsen skal involveres og eje projektet
 2. HUSK at involvere medarbejderne i processen, så de får ejerskab på projektet
 3. Sikre at den nødvendige datakvalitet er på plads
 4. Uddannelse, uddannelse og uddannelse eller bruger adoption som det også hedder

Afsættet er ikke blot et fundament, som “støbes” inden projektstart – og som herefter overlades til sig selv. Dette er en ongoing proces, som løbende skal dyrkes og plejes.

Dernæst handler det om yderligere potentielle faldgruber. Erfaringen viser, at investeret fokus og tid på nedenstående punkter kommer mange gange igen. Behøver jeg sige “godt begyndt er halvt fuldendt”?

 • Udnævn en projektansvarlig internt, eller tilknyt en ekstern konsulent, hvis I ikke selv har de rette kompetencer
 • Sæt mål og delmål for projektet
 • Test, test og mere test
 • Brugbar kommunikation fra ledelsen og projektgrupperne til alle medarbejdere
 • Vær sikker på, at den leverandør, du vælger, har de nødvendige kompetencer og løsninger, der opfylder dine behov
 • Forlang konkrete referencer og dokumenterede erfaringer, inden du vælger leverandører
 • Mød teamet, du skal arbejde sammen med på projektet
 • Anvend en anerkendt projektmodel
 • Husk at leverandøren skal tilbyde projektledelse
 • Overvej om I skal have en eller flere leverandører, såfremt det også er et integrationsprojekt eller 360 graders projekt
 • Del projektet op i faser sammen med leverandøren, som normalt har erfaring heri, så I ikke påbegynder for meget på en gang.

HUSK at jeres medarbejdere skal drive en virksomhed samtidig, så tænk på jeres parathed og ressourcer.

ACTION
Book et uforpligtende møde og hør mere om faldgruber:
Ring på 20 29 88 86
Send e-mail til ehe@sedna.dk

Tilskud

Der er rigtig mange mindre og mellemstore virksomheder, som står overfor en ny digital rejse. Og mange af disse virksomheder vil have stor gavn af uvildig rådgivning og assistance. Desværre kan omkostningerne i denne del af processen være store i forhold til den investering, som skal foretages.

Det har den danske regering indset. Regeringen ønsker endnu mere konkurrencedygtige virksomheder – ikke mindst gennem digitalisering.

Jeg har kendskab til forskellige offentlige støtteordninger, som du muligvis kan få tilskud gennem. Støtten går til, at få identificeret dine behov, og få udvalgt en eller flere relevante leverandører.

Der findes også støtteordninger, som kan hjælpe med selve implementeringen. Det kræver, at du vil anvende fx mig som din godkendte rådgiver for, at din virksomhed har ret til at modtage støtte (såfremt du opfylder kravet i loven).

Disse midler kan jeg også hjælpe dig til at søge, eller vi kan få gratis hjælp til at skrive en ansøgning. Der er en simpel proces, hvor jeg kan hjælpe dig fra start til slut. Og dermed minimere risikoen for fejlinvesteringer.

Der er mange tilgængelige systemer og rigtig mange leverandører, som alle har interesse i at få netop dig som kunde. At foretage det rigtige valg er en svær opgave – specielt hvis du ikke har de nødvendige ressourcer eller de rette erfaringer. Dine forretningsprocesser og krav skal kortlægges og dokumenteres – og holdes op imod løsningsforslag fra ofte flere potentielle leverandører.

Her bringer jeg mine kompetencer inden for digitale processer i spil. Erfaringer strækker sig fra mange år både som ansat, leverandør og virksomhedsejer, som implementeringskonsulent og som rådgiver.

ACTION
Book et uforpligtende møde og hør mere om dine tilskudsmuligheder:
Ring på 20 29 88 86
Send e-mail til ehe@sedna.dk