Tilskud til SMV:Digital

Der er rigtig mange mindre og mellemstore virksomheder, som står overfor en ny digital rejse. Og mange af disse virksomheder vil have stor gavn af uvildig rådgivning og assistance. Desværre kan omkostningerne i denne del af processen være store i forhold til den investering, som skal foretages.

Det har den danske regering indset. Regeringen ønsker endnu mere konkurrencedygtige virksomheder – ikke mindst gennem digitalisering.

Jeg har kendskab til forskellige offentlige støtteordninger, som du muligvis kan få tilskud gennem. Støtten går til, at få identificeret dine behov, og få udvalgt en eller flere relevante leverandører.

Der findes også støtteordninger, som kan hjælpe med selve implementeringen. Det kræver, at du vil anvende fx mig som din godkendte rådgiver for, at din virksomhed har ret til at modtage støtte (såfremt du opfylder kravet i loven).

Disse midler kan jeg også hjælpe dig til at søge, eller vi kan få gratis hjælp til at skrive en ansøgning. Der er en simpel proces, hvor jeg kan hjælpe dig fra start til slut. Og dermed minimere risikoen for fejlinvesteringer.

Der er mange tilgængelige systemer og rigtig mange leverandører, som alle har interesse i at få netop dig som kunde. At foretage det rigtige valg er en svær opgave – specielt hvis du ikke har de nødvendige ressourcer eller de rette erfaringer. Dine forretningsprocesser og krav skal kortlægges og dokumenteres – og holdes op imod løsningsforslag fra ofte flere potentielle leverandører.

Her bringer jeg mine kompetencer inden for digitale processer i spil. Erfaringer strækker sig fra mange år både som ansat, leverandør og virksomhedsejer, som implementeringskonsulent og som rådgiver.

SMV Digital køreplan – hvordan kommer vi igang

Formålet med SMV Digital:
SMV:Digital sigter mod at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at få et digitalt løft ved at automatisere processer, forbedre it-sikkerhed, og udnytte data for at skabe bedre kundeoplevelser og optimere ressourceforbrug.

Hvem kan generelt søge:
Små og mellemstore virksomheder med et dansk CVR-nummer, som opfylder EU’s definition af SMV’er, og som har et vist antal årsværk (specifikke krav varierer efter pulje), kan ansøge om tilskud, min. 2 og max. 250 fuldstidsmedarbejdere.

Hvad kan du anvende midlerne til:
Tilskuddene kan bruges til privat rådgivning for at afklare digitaliseringspotentialer, finde løsningsudbydere, hjælp under implementering. Puljerne på kr. 250.000,- kan endvidere anvendes til anskaffelse af software samt konsulentassistance. Kriterierne kan løbende ændres, så det skal vi være opmærksommer på inden vi starter processen.

Hvordan får du tiskuddet?
Ansøgninger vurderes baseret på projektets evne til at realisere vækstambitioner, forankring i virksomheden, og brug af ny eller opgraderet teknologi. Desuden er det oftes først til mølle, så man skal være klar præsis når puljerne åbnes. Derfor skal vi have alt klar gerne nogle dage forinden. I alle puljerne downloades der en Word skabelon til formålet.

Det er her jeg yder dig assistance u/b så vi sikrer den bedste ansøgning.
Min hitrate er på 95% indtil videre.

Hvordan søger jeg tilskuddet?
Du skal logge ind med MitID Erhverv i ansøgningssystemet på smvdigital via det link der er på Word skabelonen den dag puljen åbner og helst kl. 9.00. Derefter er det kopiere og indsæt den allerede udfyldte skabelon ind on-line afsnit for afsnit. Det tager typisk ½ time.

Er alt gratis for mig?
Medfinansiering kan ske primært via egne afholdte løntimer, kontant betaling, eller en kombination af begge. Dvs. at hvis du medregner dine egne timer brugt på projektet, kan du få dækket rådgivers udgift 100%, dog kun i forhold til tilskuddets størrelse. Jeg har haft enkelte meget store projekter, hvor kunden har betalt lidt ved siden af. De store puljer på kr. 250.000,- har lidt andre kriterier.

Hvad sker der når jeg har fået godkendt tilskuddet?
Når dit projekt er endelig godkendt, skal du finde en rådgiver, og her håber jeg naturligvis at du vælger mig, men du skal undersøge mindst 2 forskellige. Efter projektets afslutning indsendes dokumentation og afslutning- og udbetalingsanmodning for at få tilskuddet udbetalt. Du skal være opmærksom på, at du selv skal betale din rådgiver, og derefter får du dit tilskud. Afhængig om det er et EU projekt eller et ren dansk tilskudsprojekt, kan der gå en rum tid inden du får tilskuddet udbetalt.

Hvordan kommer jeg i gang med ansøgningen?
Book et møde med mig u/b på Teams eller on-site, hvor jeg vil guide dig gennem hele processen og du kan stille de spørgsmål du ikke har fået svar på her.

ACTION
Book et uforpligtende møde og hør mere om dine tilskudsmuligheder:
Ring på 20 29 88 86
Send e-mail til ehe@sedna.dk